Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

ΟΔΗΓΟΙ – ΕΓΓΡΑΦΑ

  1. Home
  2. ΟΔΗΓΟΙ - ΕΓΓΡΑΦΑ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός σπουδών τμήματος [έκδοση 1-6-2022]

Διαδικασία διαχείρισης παραπόνων

Κανονισμός εκπόνησης Πτυχιακής εργασίας

Αίτηση Εκπόνησης Πτυχιακής

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση Έγκρισης Πτυχιακής Εργασίας

Πρακτικό Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγίες Κατάθεσης Εργασιών στο ΝΗΜΕΡΤΗΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Κανονισμός λειτουργίας θεσμού Συμβούλου ΦμεΑ

Αίτηση για κάθε νόμιμη χρήση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)