Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Λήψη Πανεπιστημιακού Πτυχίου Απο Φοιτητές Π. ΤEI

  1. Home
  2. Λήψη Πανεπιστημιακού Πτυχίου Απο Φοιτητές Π. ΤEI

Πίνακες με τα πρόσθετα μαθήματα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για τους φοιτητές που εντάσσονται στο ΔΕΤ από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των π. Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας και Μεσολογγίου, Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για λήψη Πανεπιστημιακού πτυχίου, για το ακαδ. έτος 2022-2023.

Πρόσθετα Μαθήματα Πτυχίο ΔΕΤ-Λογιστική ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας

Πρόσθετα Μαθήματα Πτυχίο ΔΕΤ Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ

Αντιστοίχιση Μαθημάτων ΠΠΣ: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023) – Διοίκησης Επιχειρήσεων, (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πάτρα)

Αντιστοίχιση Μαθημάτων των ΠΠΣ του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχονολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕΜΕΣ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας