Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Πιστοποίηση

  1. Home
  2. Φοιτητική Μέριμνα

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι να παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Πανεπιστήμιο σε θέματα σίτισης, στέγασης, παροχών, ψυχαγωγίας και περίθαλψης των φοιτητών και υποστήριξη εν γένει υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας καθώς και της προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρία.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα.

  • Τμήμα Σίτισης και Παροχών
  • Τμήμα Πρόνοιας και Πολιτισμού
  • Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών
  • Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου

Σίτιση

Στέγαση

Στεγαστικό Επίδομα

Κοινωνική Μέριμνα

Υγειονομική Περίθαλψη

Υγιεινή και Ασφάλεια

Επικοινωνία