Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Πρόγραμμα Σπουδών

  1. Home
  2. Πρόγραμμα Σπουδών

Το αναμορφωμένο Π.Σ. του τμήματος χωρίζεται στα μαθήματα του πρώτου
(Α’) κύκλου σπουδών όπου περιλαμβάνονται τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων (κοινά για όλους τους φοιτητές) και στα μαθήματα του δεύτερου
(Β’) κύκλου σπουδών που ξεκινά από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών και αφορά σε δύο ειδικεύσεις (κατευθύνσεις):

α) ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ &
β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA