Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Ερευνητικά Εργαστήρια

  1. Home
  2. Ερευνητικά Εργαστήρια
Στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, λειτουργούν δύο (2) θεσμοθετημένα ερευνητικά Εργαστήρια, για την υποστήριξη των ερευνητικών προτεραιοτήτων και πρωτοβουλιών του Τμήματος, συμβάλλοντας κατά το δυνατόν στην ικανοποίηση των διδακτικών αναγκών του Τμήματος σε Μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και στην κάλυψη ερευνητικών και επιστημονικών αναζητήσεων στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος:

Εργαστήριο “Διαδραστικών Πληροφοριακών Συστημάτων” (Interactive Information Systems Laboratory – IISL) Διευθυντής: Β. Βασιλειάδης, Αν. Καθηγητής