Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Διοίκηση του τμήματος

  1. Home
  2. Διοίκηση

Όργανα του Τμήματος

Ο/Η Πρόεδρος, Η Συνέλευση του Τμήματος και εφόσον έχουν συσταθεί ή συσταθούν οι:
Τομείς,
– Ο Διευθυντής του Τομέα και
– Η Γενική Συνέλευση του Τομέα.

Πρόεδρος του Τμήματος

Ήρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια

hera@upatras.gr

+30 2610 962 860

Συνέλευση Τμήματος

Το Ανώτατο Διοικητικό Όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και εκπροσώπους Φοιτητών.

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών συγκροτείται για το Ακαδ. έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 64520/4-9-2023), ως ακολούθως :

Μέλη Δ.Ε.Π.

1. Αντωνοπούλου Σωτηρία – Ήρα, Καθηγήτρια [Προέδρος]
2. Γαρμπής Αριστογιάννης, Καθηγητής
3. Μητρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής
4.Πιερρακέας Χρήστος, Aναπληρωτής Καθηγητής
5.Γεωργιάδου Νίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
6. Βασιλειάδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής
7. Καφούσιας Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
8. Γατομάτης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
9. Γιαννούκου Ιωάννα, Επίκουρος Καθηγήτρια
10. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
11. Ρήγκου Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια
12. Στεφανή Αντωνία, Επίκουρος Καθηγήτρια
13. Γιωτόπουλος Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής
14. Θανάσας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
15. Mπακάλης Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής
16. Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
17. Αδαμόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας Εφαρμογών
18. Ηγουμενάκης Γεώργιος, Λέκτορας Εφαρμογών

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

Τζούρος Παναγιώτης για το ακαδ. έτος 2022-2023

Εκπρόσωποι φοιτητών

Δεν έχουν υποδειχθεί

Γραμματειακή υποστήριξη

Χρέη Γραμματέα ασκεί η Αναπλ. Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: κα Όλγα Ζαχαροπούλου, με αναπληρώτρια την κα Βασιλική Καφούσια, υπάλληλο Γραμματείας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.