Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Πιστοποίηση

 1. Home
 2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες: Υπάρχει πληθώρα υποτροφιών και δανείων που παρέχονται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης οι υποτροφίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Υποτροφίες Πανεπιστημίου Πατρών
 • Κρατικές Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
 • Υποτροφίες Ευρωπαϊκής Κοινότητας
 • Υποτροφίες Κληροδοτημάτων και Οργανισμών
 • Υποτροφίες Ξένων Πολιτιστικών Ιδρυμάτων
 • Υποτροφίες Ιδιωτών
 • Υποτροφίες Διεθνών Οργανισμών
 • Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων
 • Υποτροφίες Ερευνητικών Ινστιτούτων

Ενημερωθείτε για θέματα υποτροφιών από την ειδική σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης και τη σελίδα για τις υποτροφίες στον ιστότοπο ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.