Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Εξωτερική Αξιολόγηση

  1. Home
  2. Εξωτερική Αξιολόγηση

Accreditation Report for the New Undergraduate Stude Programme in operation of:

Management Science & Technology
Istitution: University of Patras
Date: 9 July 2022