Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Διοικητικό Προσωπικό

 1. Home
 2. Διοικητικό Προσωπικό

Αν. Γραμματέας του Τμήματος

Όλγα Ζαχαροπούλου

Τηλέφωνο επικοινωνίας

2610962870

Fax

2610962870

Email

deptsecr@upatras.gr

Στελέχη Γραμματείας – Τηλέφωνα επικοινωνίας

Αγγελοπούλου Λεμονιά

2610962867

Καφούσια Βασιλική

2610962869

Αραβαντινού Αθηνά

2610962866

Μπάρκουλα Ευγενία

2610962868

Αρμοδιοτητες Γραμματειας

Η Γραμματεία αποτελεί την κεντρική Διοικητική Υπηρεσία του Τμήματος.

Οι κύριες αρμοδιότητές της είναι:

 1. Η διοικητική σύνδεση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με τις κεντρικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών
 2. Η διαχείριση εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων
 3. Εγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών
 4. Η έγκριση του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο)
 5. Διοικητικά – λειτουργικά θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών (μαθήματα, βαθμολογία, πτυχιακή εργασία, πρακτική άσκηση, ορκωμοσία αποφοίτων)
 6. Η χορήγηση πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικών φοίτησης, αντιγράφων πτυχίων
 7. Διαγραφές, αναστολή σπουδών
 8. Έλεγχος εγκυρότητας πτυχίων, βεβαιώσεων
 9. Ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Αγγελοπούλου  Λεμονιά – Προπτυχιακές Σπουδές, Διδακτορικές σπουδές
Τηλέφωνο:2610962867
email: deptsecr@upatras.gr

Καφούσια  Βασιλική – Προπτυχιακές Σπουδές, πρακτική άσκηση
Τηλέφωνο:2610962869
email: deptsecr@upatras.gr

Αραβαντινού  Αθηνά – Προπτυχιακές Σπουδές ΤΕΙ
Τηλέφωνο:2610962866
email: deptsecr@upatras.gr

Μπάρκουλα Ευγενία – Προπτυχιακές Σπουδές ΤΕΙ
Τηλέφωνο:2610962868
email: deptsecr@upatras.gr