Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Διδακτορικη Ερευνα

 1. Home
 2. Διδακτορικη Ερευνα

Το τμήμα ΔΕΤ υποστηρίζει την έρευνα στα πεδία ενδιαφέροντος των μελών ΔΕΠ που ανήκουν στο δυναμικό του μέσω της υποστήριξης διδακτορικής έρευνας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στο τμήμα, καλούνται να επικοινωνήσουν με το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ που προτείνει το επιστημονικό πεδίο του ενδιαφέροντος τους. Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων διδακτόρων είναι συνεχής.

Δείτε περισσότερα [ … ΕΔΩ … ]

Τα προτεινόμενα επιστημονικά πεδία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, βάσει των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών ΔΕΠ του τμήματος είναι τα ακόλουθα:

Αντωνοπούλου Σωτηρία (Ήρα)

Μαθηματική Λογική, Συνδυαστική, Θεωρία Αλγορίθμων, Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Προστασία της Ιδιωτικότητας του Ατόμου στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Προγραμματισμό & Εφαρμογές του σε διάφορα γνωστικά πεδία όπως σε επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση.

Γαρμπής Αριστογιάννης, Καθηγητής

 • Εκπαιδευτική Εξόρυξη δεδομένων – Τεχνητή νοημοσύνη – Μηχανική μάθηση
 • Πληροφορική
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία
 • Διαδραστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Μητρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής
Λήψη αποφάσεων με εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων μάνατζμεντ και ποσοτικών μεθοδολογιών για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της ποιότητας, του προγραμματισμού – οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών, την κατανομή και χωροθέτηση εγκαταστάσεων, καθώς και την κατασκευή στατιστικών υποδειγμάτων που αφορούν παραμέτρους ικανοποίησης, ζήτησης – χρησιμοποίησης και ποιότητας.

Βασιλειάδης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής

 • Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Ψηφιακά περιβάλλοντα εκπαίδευσης και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες με εφαρμογή στην εκπαίδευση
 • Σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες εκπαίδευσης και ευέλικτα μονοπάτια και προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
 • Περιρρέουσα Νοημοσύνη

Πιερρακέας Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Εκπαιδευτική τεχνολογία, Εφαρμογές νέων τεχνολογιών ΤΠΕ στην εκπαίδευση,
 • Εφαρμογές καινοτόμων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (e-learning συστήματα, εργαλεία, τεχνικές, μεθοδολογίες, εφαρμογές σε MOOC, STEM / STEM education κλπ.)
 • Ανάπτυξη Ψηφιακών ικανοτήτων (εργαλεία, τεχνικές, μεθοδολογίες, εφαρμογές)
 • Μοντελοποίηση χρηστών και Learning analytics

Γατομάτης ΠαναγιώτηςΕπίκουρος Καθηγητής

 • Η χρήση νέων τεχνολογιών στο Marketing 4.0
 • Η χρήση του blockchain στην ανάπτυξη στρατηγικών στο Marketing
 • Ανάπτυξη μοντέλων συμπεριφοράς καταναλωτή
 • Ανάπτυξη μοντέλων στρατηγικών Marketing στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Γεωργιάδου Νίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • Ατομικές εργασιακές σχέσεις
 • Συνταγματικό εργατικό δίκαιο
 • Εκπαιδευτικό Δίκαιο
 • Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο
 • Δίκαιο Πληροφορικής και Διαδικτύου
 • Προσωπικά Δεδομένα
 • Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Γιαννούκου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • Βιώσιμη ανάπτυξη,
 • Τουρισμός,
 • Στρατηγικές ανάπτυξης,
 • Στρατηγικές διεθνοποίησης,
 • Καινοτομία,
 • Διαχείριση γνώσης,
 • Επιχειρηματικότητα

Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems), Υπηρεσιοστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα (Service Oriented Information Systems), Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων (Applications of Information Systems), Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) , Επιστήμη Δεδομένων και Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης (Data Science and Applications of Machine Learning and Artificial Intelligence), Ψηφιακά Οικοσυστήματα για το Δημόσιο Τομέα (Digital Ecosystems and Digital Transformation for the Public Sector), Ψηφιακά Οικοσυστήματα, Υπηρεσίες και Εφαρμογές βασισμένα στη τεχνολογία blockchain (Digital Ecosystems, Services and Applications based on blockchain technology).

Θανάσας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

 • Λογιστικής Κόστους,
 • Διοικητική Λογιστική,
 • Λογιστική Δημοσίου Τομέα,
 • Έλεγχος και Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Ψηφιακή Λογιστική και Περιβαλλοντική Λογιστική

Μπακάλης Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής

 • Αλγόριθμοι,
 • Δομές Δεδομένων,
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

Παπαδόπουλος Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής

 • Εφαρμογές υπολογιστικών μεθόδων
 • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα,
 • Αριθμητικές μέθοδοι – αριθμητική ανάλυση

Ρήγκου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια

 •  Ψηφιακό marketing (τεχνικές παραγωγής συστάσεων)
 •  Σχεδίαση GUI και οπτικοποίηση δεδομένων
 • Αξιολόγηση ευχρηστίας και οφθαλμική ιχνηλάτιση
 • Προσβασιμότητα εφαρμογών web και mobile apps
 • Μηχανική μάθηση
 • Εφαρμογές ΙοΤ

Στεφανή Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και εφαρμογές (mobile commerce, IoT Commerce)
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Προηγμένα συστήματα διεπαφής ανθρώπου-μηχανής