Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Διδακτορικά Προγράμματα

  1. Home
  2. Διδακτορικά Προγράμματα

Ημερομηνίες υποβολής Αίτησης Υποψηφίων Διδακτόρων: Έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, το Τμήμα θα δέχεται Αιτήσεις Υποψηφίων Διδακτόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους.

Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών:
ΦΕΚ 2084 / 07-04-2024