Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

  1. Home
  2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
hera
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής,Αντιπρύτανης Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής

+30 2610 962853

basiliad@upatras.gr

O Bασίλης Βασιλειάδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με γνωστικό αντικείμενο “Προγραμματισμός Η/Υ”. Κατάγεται από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας και είναι έγγαμος με 4 τέκνα. Έλαβε Πτυχίο και Διδακτορικό Δίπλωμα από το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1995 και το 2003 αντίστοιχα. Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το 2010 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής και το 2018 Αναπληρωτής Καθηγητής.

Ως μέλος ΔΕΠ έχει υπηρετήσει σε πληθώρα διοικητικών θέσεων (Πρόεδρος τμήματος, Προϊστάμενος και Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Πρόεδρος Ιδρυματικής Επιτροπής Ενστάσεων, μέλος επιτροπών διεθνών διαγωνισμών). Από το 2022 είναι Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Έχει διδάξει ως ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής από το 2005) και ως εντεταλμένος διδάσκοντας (407/80) στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 1997 έχει συμμετάσχει σε πάνω από 40 έργα χρηματοδοτούμενα κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ερευνητής σε ιδιωτικές εταιρίες, στο ΙΤΥΕ Διόφαντος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 2019 έως το 2022 κατείχε τη θέση του Fundraising Manager στην ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση πληροφορίας, τη σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων και την Ποιότητα Υπηρεσιών και διαδικασιών. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Από τον Σεπτέμβριο του 2022, εκτελεί χρέη Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής. Διατελεί μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου, της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής για την Ποιότητα και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα