Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

15 Μαρτίου, 2024

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για την λήψη πτυχίου να προβούν στις παρακάτω ενέργειες μέχρι 20 Μαρτίου 2024:
α) ανανέωση εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-24
β) να πραγματοποιήσουν Αίτηση Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. ιστότοπο Τμήματος Δ.Ε.Τ. ΟΔΗΓΟΙ- ΕΓΓΡΑΦΑ) μέσω του συνδέσου https://eservice.upatras.gr
γ) να πραγματοποιήσουν Αίτηση Ορκωμοσίας μέσω του συνδέσμου https://eservice.upatras.gr