Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

17 Ιουνίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 (ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ)

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι πρόκειται να ολοκληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους στην τρέχουσα εξεταστική και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία (Αυγούστου 2024),  οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα από το ακαδημαϊκό τους email (up…….@ac.upatras.gr) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (deptsecr@upatras.gr) με τίτλο:

«ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024»
Από 18.06.2024 έως και 24.06.2024

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μετά την οριστικοποίηση των βαθμολογιών της εξεταστικής Ιουνίου 2024 στο πληροφοριακό σύστημα και τον ορισμό ημερομηνίας αποφοίτησης από την Συνέλευση του Τμήματος, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών και την συμμετοχή στην ορκωμοσία.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ