Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

18 Ιουνίου, 2024

Προκήρυξη Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΠΜΣ “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών” για το Ακ. Έτος 2024-25

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή 40 μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΦΕΚ  7441Β’/29-12-23) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ημερομηνίες Αίτησης 31/05/2024 – 19/07/2024 (Α’ Φάση) Συνεντεύξεις 23-24/07/24

Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων θα υπάρξει Β Φάση αιτήσεων από 26/08/2024 – 16/09/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ