Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

24 Απριλίου, 2024

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ -ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων