Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

26 Μαρτίου, 2021

Πρακτική Άσκηση – Erasmus+

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν στους παρακάτω συνδέσμους οι Προκηρύξεις:

1) για το Πρόγραμμα “Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη Ακαδ. έτους 2021-2022″στο https://www.upatras.gr/el/node/10056 και

2) για “Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών Ακαδ. έτους 2021-2022” στο https://www.upatras.gr/el/node/10054
Δείτε τις σχετικές προκηρύξεις:
https://www.upatras.gr/el/node/10056
https://www.upatras.gr/el/node/10054
https://www.upatras.gr/el/node/10054