Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

15 Νοεμβρίου, 2023

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 2023-2024

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 2023-2024

Οι φοιτητές που πέτυχαν μετεγγραφή/μετακίνηση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, βάσει της προσωπικής ενημέρωσης που τους εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, από 15/11/2023 έως 22/11/2023 πρέπει να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) στο email της Γραμματείας (deptsecr@upatras.gr):

α) την αίτηση μετεγγραφής που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει των μοριοδοτημένων κριτηρίων που δήλωσαν στην παραπάνω αίτηση μετεγγραφής, προκειμένου να ελεγχθούν από το Τμήμα υποδοχής τους

Μετά τον σχετικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Γραμματεία θα ενημερώσει τους φοιτητές στο email που έχουν δηλώσει στην αίτηση μετεγγραφής τους προκειμένου να προχωρήσουν στην διαδικασία διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής στο Τμήμα, των επιτυχόντων μετεγγραφή/μετακίνηση για το ακαδ. έτος 2023-2024.