Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Γεώργιος Θανάσας

  1. Home
  2. Γεώργιος Θανάσας
hera
Γεώργιος Θανάσας

Επίκουρος Καθηγητής

+30 2610 962 860
thanasasgeo@upatras.gr

Ο Γεώργιος Θανάσας είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 753/Γ/26-03-2021). Έχει σπουδάσει Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων στα ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας. Επίσης, έχει σπουδάσει Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), ενώ κατέχει ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Πατρών και MSc στη Διαχείριση Συγκρούσεων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής με έμφαση στη Διοικητική Λογιστική.
Έχει διατελέσει λογιστής στην ΕΡΤ Α.Ε. και Τελωνειακός Υπάλληλος σε θέσεις Εισηγητή της Διεύθυνσης ΕΦΚ και ΦΠΑ και ως Ελεγκτής και Επόπτης σε διάφορα Τελωνεία της χώρας. Έχει διδακτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό (Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτ. Ελλάδας) όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονιας και ΕΑΠ). Τέλος, υπήρξε μέλος δύο ερευνητικών ομάδων σε ερευνητικά προγράμματα τα οποία ήταν Διεπιστημονικά και Διαπανεπιστημιακά.
Η ερευνητική του δραστηριότητα αποτυπώνεται σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια τα οποία εμφανίζονται σε σχετικές του αντικειμένου του λίστες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της Λογιστικής Κόστους, της Διοικητικής Λογιστικής, της Λογιστικής Δημοσίου Τομέα, του Ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.