Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

12 Ιουνίου, 2024

EKΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ