Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

14 Φεβρουαρίου, 2024

Έγκριση Αποτελεσμάτων για Πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα

Έγκριση αποτελεσμάτων Εντεταλμένου Διδάσκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022 στο γνωστικό αντικείμενο «Oικονομική Θεωρία » για τη διδασκαλία του μαθήματος: Οικονομική Θεωρία Ι (με μερική απασχόληση)

Η Συνέλευση του Τμήματος στην συνεδρίαση στις 13-02-2024 αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του κ. Γεώργιου Κριμπά για τη διδασκαλία του ανωτέρω μαθήματος.

Ορίζεται προθεσμία ενστάσεων έως και 18-02-2024, στο mail: deptsecr@upatras.gr