Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

16 Οκτωβρίου, 2023

Δράσεις του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει:

  • Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης “Οριζόντιες Δεξιότητες: α) Δημιουργικότητα, β) Καινοτομία, γ) Κοινωνικές και Διαπολιτισμικές δεξιότητες, δ)Ηγετικές ικανότητες, ε) Επικοινωνιακές Δεξιότητες, στ) Ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ζ) Ενίσχυση αυτοεκτίμησης, η)  Διαχείριση στρες”, την Παρασκευή 15  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 – 13:30. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ. Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Η ραγδαία ανάπτυξη τις τεχνολογίας διαμορφώνει έναν κόσμο ολοένα και διαφορετικό. Οι εργαζόμενοι, μέσα στα επόμενα χρόνια, θα κληθούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους και να ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους. Οι εργοδότες απευθύνονται σε εργαζόμενους που έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται καταστάσεις εργασιακής πίεσης και να καινοτομούν. Οι οριζόντιες δεξιότητες (soft skills),  σε συνδυασμό με τα τυπικά προσόντα, παρέχουν περαιτέρω δυνατότητες στους εργαζόμενους να δραστηριοποιηθούν στον τομέα που επιθυμούν. Για μια επιτυχημένη καριέρα, χρειάζεται, μεταξύ άλλων, ευελιξία, αρμονική συνεργασία με τους συναδέλφους και ηγετικές δεξιότητες. Στο εν λόγω εργαστήριο έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών , στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία των οριζόντιων δεξιοτήτων και της συμβολής τους στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ζωή. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης εδώ. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00 – 13.00, με θέμα: «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας», για φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε στην ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί: εδώ Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, είναι οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοι/τες του Πανεπιστημίου Πατρών, να λάβουν έγκυρη ενημέρωση για το πως θα συντάξουν ένα ελκυστικό βιογραφικό, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το βιογραφικό σημείωμα στα πρώτα βήματα για την είσοδο στην αγορά εργασίας καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τη συνοδευτική επιστολή και τη σημαντικότητά της στη διαδικασία εύρεσης εργασίας. Οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων, θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες εξερεύνησης  σταδιοδρομίας και την προσωπική εξέλιξη αυτής. Οι φοιτητές/τριες – απόφοιτοι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ
  • Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 – 13.00, με θέμα «Ετοιμότητα Σταδιοδρομίας», για φοιτητές/τριες και αποφοίτους  του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ. Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, είναι η δημιουργία προσωπικού σχεδίου δράσης για την αναζήτηση εργασίας. Θα δοθεί έμφαση στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, στην προετοιμασία της συνέντευξης αλλά και στους τρόπους δικτύωσης στη σύγχρονη και απαιτητική αγορά εργασίας. Παράλληλα οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοι, θα ενημερωθούν για τεχνικές εφαρμογής των ικανοτήτων που διαθέτουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις στο χώρο εργασίας καθώς και για δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ.

  Υπεύθυνος Έργου : Δημήτριος Μούρτζης, Καθηγητής/Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Π.Π. email mourtzis@lms.mech.upatras.gr 

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Ιστοχώρος Επιχειρησιακού Προγράμματος https://empedu.gov.gr Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη κα Τ. Μιχαλακέα, Αναπλ. Προϊστ. του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης στο τηλέφωνο 2610 969662