Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

21 Αυγούστου, 2023

Δελτίο Τύπου για το έργο BIM4Ed

Το Έργο BIM4Ed χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+ Key Action 2.

Η συνεργατική ηγεσία της κοινοπραξίας μας BIM4Ed κατανοεί τη σημασία και την αξία των συστημάτων και δικτύων BIM. Αποστολή μας είναι να εφαρμόσουμε ένα κοινωνικό και συνεργατικό περιβάλλον για την κοινότητα όσον αφορά τη ροή και τη διαχείριση δεδομένων. Εάν οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατανοήσουν τις αρχές του BIM και πώς να τις χρησιμοποιήσουν, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα χρήσιμο σύστημα δικτύου στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Στόχος αυτού του έργου είναι να αντιμετωπίσει και να επαναπροσδιορίσει το παράδειγμα διδασκαλίας και μάθησης για φοιτητές και καθηγητές, ειδικά σε εξειδικευμένα θέματα που επωφελούνται από τη χρήση του BIM. Η γνώση του BIM παρέχει μεγάλες ευκαιρίες εγκάρσια για μάθηση, απασχόληση και γενική προσέγγιση της ζωής. BIM σημαίνει Μοντελοποίηση Πληροφοριών Κτιρίου. Είναι η πιο κατάλληλη έκφραση του πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μας βοηθήσουν. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε την εκπαίδευση BIM με εγκάρσιο τρόπο στους διαφορετικούς σχηματισμούς και ειδικότητες, από την Αρχιτεκτονική και τη Μηχανική έως τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ακόμη και την Τέχνη. Πως? Για παράδειγμα, το BIM μπορεί να εφαρμοστεί στην αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, καλλιτεχνικών χώρων ή στην ανάκτηση της ιστορικής κληρονομιάς.

H Κοινοπραξία του Έργου αποτελείται από: Πανεπιστήμιο Πατρών, Warnborough College UK, International Innovation from the South SL, University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI), ÉK Egyesület (EK Association) and Global Contents SL.

Περισσότερα στοιχεία για το έργο, μπορείτε να αναζητήσετε στην παρακάτω διεύθυνση: https://bim4ed.com/

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer): Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έργο δεν συνιστά έγκριση των αποτελεσμάτων του, τα οποία αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των εταίρων του έργου και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Παναγιώτης Γατομάτης Επίκουρος Καθηγητής