Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

  1. Home
  2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
halkiopoulos_photo_profile_final
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής

+30 2610962950
halkion@upatras.gr

Ο Κωνσταντίνος Θ. Χαλκιόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών [ΦΕΚ Διορισμού: 870/12-04-2022 τ.Γ’] με Γνωστικό Αντικείμενο: “Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης με Εφαρμογή στο Μάρκετινγκ”. Κατέχει Πτυχίο Μαθηματικών (BSc) με εξειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) με ειδίκευση στα «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» και ειδικότερα στις «Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων», από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών και Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Παράλληλα, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MEd) στην «Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση», Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ρώμης «ROMA TRE». Είναι Διδάκτωρ (PhD) των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Μέλος του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακής Καινοτομίας [EDILAB] του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και Μέλος του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης [MISBILAB] του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα επιστημονικά πεδία της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Έμπειρων Συστημάτων (Expert Systems) και της Εξόρυξης Γνώσης (Data Mining) με εφαρμογή στο Μάρκετινγκ και παράλληλη αξιοποίηση Ψυχομετρικών Εργαλείων για Συμπεριφορική Ανάλυση Δεδομένων (Behavioral Data Analysis), δίνοντας έμφαση σε καινοτόμα πεδία όπως Digital Marketing, Neuromarketing, Digital Leadership, Neuroleadership, Cognitive Science κ.α. Διαθέτει επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης πολυμεσικών εφαρμογών, ανάπτυξης ολοκληρωμένων πλατφόρμων διαχείρισης ηλεκτρονικού περιεχομένου με χρήση τεχνολογιών «Semantics Web», Σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) καθώς και σε Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα για τη λήψη αποφάσεων. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων και έχει εκπονήσει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.