Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ

 1. Home
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ
Pierakeas_Xristos
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 2610 962871
pierrakeas@upatras.gr

Ο Χρήστος Πιερρακέας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Ανάλυση και Ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής, με έμφαση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία». Παράλληλα, από το 2000 μέχρι και σήμερα συνεχώς είναι Καθηγητής / Σύμβουλος (ΣΕΠ) στο Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών (1986) και το 1994 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης / των Εμπείρων Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατέχει επίσης δύο μεταπτυχιακά πιστοποιητικά εξειδίκευσης στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (1999) και στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» (2002) από το ΕΑΠ.

Συνολικά έχει περισσότερα από 20 έτη διδακτική προϋπηρεσία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε περισσότερα από 40 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα και ήταν ακαδημαϊκός υπεύθυνος σε 2 από αυτά, ενώ παράλληλα έχει πάνω από 25 έτη επαγγελματική εμπειρία. Έχει συν-συγγράψει 3 βιβλία και πάνω από 60 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει περισσότερες από 2000 αναφορές στο δημοσιευμένο του έργο. Είναι μέλος της ΕΜΕ (Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας) και της ΕΕΤΝ (Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Εκπαιδευτική τεχνολογία, Εφαρμογές νέων τεχνολογιών ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Εφαρμογές καινοτόμων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (e-learning συστήματα, εργαλεία, τεχνικές, μεθοδολογίες, εφαρμογές σε MOOC, STEM / STEM education κλπ.), Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών διαδικασιών, Ανάπτυξη Ψηφιακών ικανοτήτων (εργαλεία, τεχνικές, μεθοδολογίες, εφαρμογές), Μοντελοποίηση χρηστών και Learning analytics, Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων για την εκπαίδευση, εκπαίδευση από απόσταση.

Περισσότερες πληροφορίες για το δημοσιευμένο έργο / αναφορές βλέπε και:

https://scholar.google.com/citations?user=d5ybCLIAAAAJ&hl=en

 

Α. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
 • Xenos, M., Pierrakeas, C., & Pintelas, P. (2002). A survey on student dropout rates and dropout causes concerning the students in the Course of Informatics of the Hellenic Open Computers & Education39(4), 361-377.
 • Pierrakeas, C., Xenos, M., & Pintelas, P. (2003). Evaluating and improving educational material and tutoring aspects of distance learning systems. Studies in Educational Evaluation29(4), 335-349.
 • Kotsiantis, S., Pierrakeas, C., & Pintelas, P. (2004, May – June). Predicting Students’ Performance in Distance Learning Using Machine Learning Techniques’. Applied Artificial Intelligence (AAI)18(5), 411-426.
 • Pierrakeas, C., Xenos, M., Panagiotakopoulos, C., & Vergidis, D. (2004). A comparative study of dropout rates and causes for two different distance education courses. The International Review of Research in Open and Distance Learning (IRRODL),5(2), 1-15.
 • Xenos, M., Dermitzioti, E., & Pierrakeas, C. (2004). Assessing the quality of web sites used in higher open distance education courses.Education, Communication & Information, 4(2-3), 237-253.
 • Kalles, D., & Pierrakeas, C. (2006). Analyzing student performance in distance learning with genetic algorithms and decision trees.Applied Artificial Intelligence, 20(8), 655-674.
 • Panagiotopoulos, I., Kalou, A., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2013, June). Adult Student Modeling for Intelligent Distance Learning Systems. Engineering Intelligent Systems, 21(1), 1-14.
 • Solomou, G., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2015). Characterization of Educational Resources in e-Learning Systems Using an Educational Metadata Profile. Educational Technology & Society, 18 (4), 246–260.
 • Kostopoulos, G., Kotsiantis, S., Pierrakeas, C., Koutsonikos, G., & Gravvanis, G.A. (2018). Forecasting students’ success in an open university. International Journal of Learning Technology (IJLT), Vol. 13 (1), pp. 26–43.
 • Spyropoulou, N., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2019). Experience Gained From Applying a Team-Based Approach for MOOC Development. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), Volume 14(2), 15-30.
 • Kostopoulos, G., Kotsiantis, S., Fazakis, Koutsonikos, G.A., & Pierrakeas, C. (2019). Semi-Supervised Regression Algorithm for Grade Prediction of Students in Distance Learning Courses. International Journal of Artificila Intelligence Tools (IJAIT), 28, (4), June 2019, doi.org/10.1142/S0218213019020019.
 • Panagiotarou, A., Stamatiou, Y., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2020). Gamification Acceptance on learners with different e-Skills. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 19 (2), pp. 263-278, February 2020, https://doi.org/10.26803/ijlter.19.2.16.
 • Kostopoulos, G., Panagiotakopoulos, T., Kotsiantis, S., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2021). Interpretable models for early prediction of certification in MOOCs: A case study on a MOOC for smart city professionals. IEEE Access9, 165881-165891.
 • Sofias, T. A., & Pierrakeas, C. J. (2023). Student Engagement and Educational Benefits of Web GIS-Based Projects. International Journal of Web-Based Learning & Teaching Technologies18(1).

 

2. Κεφάλαια σε βιβλία

 • Kotsiantis, S., Pierrakeas, C., & Pintelas, P. (2003). Efficiency of Machine Learning Techniques in Predicting Students’ Performance in Distance Learning Systems. In Recent Advances in Mechanics and Related Fields, 297-306. Ed. C. Goudas, University of Patras, 2003.
 • Hadzilacos, T., Kalles, D., & Pierrakeas, C. (2008). On Developing and Communicating User Models for Distance Learning Based on Assignment and Exam Data. In Intelligent Interactive Systems in Knowledge-Based Environments, 104, 137-155. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Pierrakeas C., Koutsonikos G., Lipitakis AD., Kotsiantis S., Xenos M., Gravvanis G.A. (2020 / First Online 17 March 2019). The Variability of the Reasons for Student Dropout in Distance Learning and the Prediction of Dropout-Prone Students. In: Virvou M., Alepis E., Tsihrintzis G., Jain L. (eds) Machine Learning Paradigms. Intelligent Systems Reference Library, vol 158. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-13743-4_6.
 • Pierrakeas, C., Polymeropoulou, P., Borotis, S., & Kameas, A. (2020). Α Methodology for realizing VET curricula: The Mu.SA case. In: Kameas, A., Polymeropoulou, P. (eds) The Future of Museum Professionals in the Digital Era – The Success Story of Mu.SA. 29-36. ISBN 978-618-84272-9-7. Hellenic Open University Press.

 

3. Βιβλία

 • Pierrakeas, C., & Koutsonikos, J. (2003). New Technologies in Teleworking. Metaichmio, ISBN 960-375-431-5, Athens.
 • Panagiotakopoulos, C., Pierrakeas, C., & Pintelas, P. (2003). The educational software and its evaluation (Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και η Αξιολόγησή του). Metaichmio [Book in Greek], ISBN 960-375-579-6, Athens
 • Panagiotakopoulos, C., Pierrakeas, C., & Pintelas, P. (2005). Educational software design or Design of Educational Software (Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού). Hellenic Open University Publications [Book in Greek], Patras, Greece (Βιβλίο για τη Θεματική Ενότητα ‘ΠΛΗ37 – Πληροφορική και Εκπαίδευση’, του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορική).

4. Διεθνή Συνέδρια με Κριτές 

 • Kotsiantis, S. B., Pierrakeas, C. J., & Pintelas, P. E. (2003, September). Preventing student dropout in distance learning using machine learning techniques. In 7th International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems (KES’2003). St Anne’s College, University of Oxford, UK, September 3-5 (Lecture Notes in Computer Science (AI Techiques in Web-based Educational Systems), Springer-Verlag Berlin Heidelberg Vol 2774, pp 267-274).
 • Hatzilygeroudis, I., Karatrantou, A., & Pierrakeas, C. (2004, Sempember). PASS: An Expert System with Certainty Factors for Predicting Student Success. 8th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI), Auckland, New Zealand, 09/2004 (Lecture Notes in Computer Science (Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems), Springer-Verlag Berlin Heidelberg Vol 3213, pp 292-298).
 • Pierrakeas, C., Georgopoulos, V., & Malandraki, G. (2005, Sempember). Online collaboration environments in telemedicine applications of speech therapy. In Conference proceedings: 27th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (Shanghai, China, 1-4 September 2005). IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference (Vol. 2, pp. 2183-2186).
 • Hadzilacos, T., Kalles, D., Pierrakeas, C., & Xenos, M. (2006, May). On small data sets revealing big differences. 4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN’06), May 18-20, Heraklion, Greece. (Lecture Notes in Computer Science (Advances in Artificial Intelligence), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol 3955, pp 512-515).
 • Kalles, D., & Pierrakeas, C. (2006, May). Using Genetic Algorithms and Decision Trees for a posteriori Analysis and Evaluation of Tutoring Practices based on Student Failure Models. In Artificial Intelligence Applications and Innovations: 3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI), 2006, June 7-9, 2006, Athens, Greece (Vol. 204, 9-18). Springer, US.
 • Pierrakeas, C., Georgopoulos, V. C., & Malandraki, G. A. (2007, January). Telemedicine applications of speech pathology based on online collaboration environments. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering (27 Aug. – 1 Sept. 2006, Seoul, Korea) (pp. 350-353). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Pierrakeas, C. (2008, May). Managing Large Scale Development of Educational Software. In Proceedings of PM-04 – 4th SCPM & 1st IPMA/MedNet Conference, ‘Project Management Advances, Training & Certification in the Mediterranean’ Special Session dedicated to ‘Software Project Management’, 29-31 May, Chios Island, Greece.
 • Kalles, D., Pierrakeas, C., & Xenos, M. (2008, July). Intelligently Raising Academic Performance Alerts. In 1st International Workshop on Combinations of Intelligent Methods and Applications (CIMA 2008) of the 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-08), Patras, 21-22 July (pp. 37-42).
 • Pierrakeas, C., Papadakis, S., & Xenos, M. (2009, July). Assisting tutors at the Hellenic Open University in the processes of designing, planning, managing and reusing learning activities. In Proceedings of the 2009 European LAMS & Learning Design Conference (pp. 85-92, Milton Keynes, UK, 6-9 July).
 • Kalou, A., Solomou, G., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2012, July). An Ontology Model for Building, Classifying and Using Learning Outcomes. 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012) (pp. 61-65). Rome, Italy: IEEE Conference Publications.
 • Kouneli, A., Solomou, G., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2012, September). Modeling the knowledge domain of the java programming language as an ontology. In Proceedings of the 11th International Conference on Advances in Web-Based Learning (ICWL) (LNCS 7558, pp. 152-159). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Nikolopoulos, G., Solomou, G., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2012, September). Modeling the characteristics of a learning object for use within e-learning applications. In Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics (Novi Sad, Serbia: ACM New York, 16-20 September) (pp. 112-117). ACM.
 • Panagiotopoulos, I., Kalou, A., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2012, September). An Ontology-based Model for Student Representation in Intelligent Tutoring Systems for Distance Learning. In 8th Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2012). IFIP AICT 381, pp. 296-305. Halkidiki, Greece: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 27-30 September.
 • Panagiotopoulos, I., Kalou, A., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2012, September). An Ontological Approach for Domain Knowledge Modeling and Management in E-Learning Systems. In L. Iliadis et al.(Eds.), 1st Artificial Intelligence in Education Workshop: Innovations and Applications, 27-30 September 2012 (pp. 95-104). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Pierrakeas, C., Solomou, G., & Kameas, A. (2012, October). An Ontological Approach in Learning Programming Languages: The case of Java and C. 16th Panhellenic Conference on Informatics (pp. 393-398). Piraeus, Greece: IEEE Computer Society Conference, 5-7 October.
 • Nikolopoulos, G., Kalou, A., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2012, November). Creating a Learning Object metadata profile for Distance Learning: An ontological approach. Metadata and Semantics Research (pp. 37-48). Cádiz, Spain: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 28-30 November.
 • Pierrakeas, C., Panagiotopoulos, I., & Kameas, A. (2013, September). A correlation verb (CorrVerb) ontology for object properties specification within knowledge domain representations. In Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics (BCI 2013), Thessaloniki September 19-21, Greece (pp. 195-200). ACM.
 • Nikolopoulos, G., Solomou, G., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2013, November). An Instructional Design Methodology for Building Distance Learning Courses. In 7th International Conference in Open and Distance Learning (ICODL 2013), Athens November 8-10, Greece.
 • Aggelopoulou, N., Pierrakeas, C., Artikis, A., & Kalles, D. (2014, July). Ontological Modelling for Intelligent e-Learning. In: Advanced Learning Technologies (ICALT), 2014 IEEE 14th International Conference on, Athens 7-10 July, Greece (pp. 716-718). IEEE.
 • Spyropoulou, N., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2014, July). Creating MOOC Guidelines based on best practices. 6th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona 7-9 July, Spain EDULEARN14 Proceedings, 6981-6990.
 • Panopoulou, C., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2014, October). The Extented Correllation Verb Ontology: A New Approach for Object Properties Specification within Domain Knowledge Representation. AC 2014: 11th International Conference Applied Computing, (pp 11-19) Porto 25-27 October, Portugal.
 • Spyropoulou, N., Karathanasis, I., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2014, November). Clarifying the digital content output formats for mobile learning in higher education. In Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL 2014), 2014 8th International Conference on, Thessaloniki 13-14 November, Greece (pp. 139-146). IEEE.
 • Spyropoulou, N., Demopoulou, G., Pierrakeas, C., Koutsonikos, I., & Kameas, A. (2015, April). Developing a computer programming MOOC. International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 2015). Prague 20-22 April, Czech Republic.
 • Panopoulou, C., Spyropoulou, N., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2015, July). Exploiting Concept Map Mining Process for e- Content Development. 7th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona 6-8 July, Spain.
 • Spyropoulou, N., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2015, July). Design and development of a web-based tool for supporting educators during an instructional design process based on learning outcomes. 7th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona 6-8 July, Spain.
 • Antonelou, G., Spanaka, A., Nikolopoulos, G., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2015, July). An Effective Approach for Creating e-Learning Activities: General Learning Designs. 7th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona 6-8 July, Spain.
 • Virvou, M., Kabassi, K., Alepis, E., Kameas, A., Pierrakeas, C., & Theodosiou, A. (2015, July). Empirical Study Towards the Creation of Educational User Profiles for the Students of an Open University. The 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications. Corfu 6-8 July, Greece. IEEE.
 • Seremeti, L., Aggelopoulou, N., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2015, September). Binary Relations in Educational Ontologies. 7th Balkan Conference in Informatics. Craiova 2-4 September, Romania.
 • Tsiakmaki, M., Kostopoulos, G., Koutsonikos, G., Pierrakeas, C., Kotsiantis, S., & Ragos, O. (2018, July). Predicting University Students’ Grades Based on Previous Academic Achievements. The 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications. 23 – 25 July, Zakynthos, Greece. IEEE.
 • Papantoni, I., Pierrakeas, C., & Dragogiannis, K. (2019, July). Training Effectiveness and User Experience of Education Teacher Training of an Open Source LMS Using this LMS. 11th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma de Mallorca 1-3 July, Spain.
 • Polymeropoulou, P., Pierrakeas, C., & Kameas, A. (2019, July). Implementing a MOOC course for Museum Professionals with a worldwide effect. The 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2019). Patras 15-17 July, Greece. IEEE.
 • Borotis, S., Kalemis, I., Polymeropoulou, P., Pierrakeas, C., Dibitonto, M., & Kameas, A. (2020, November). Reskilling and Upskilling Museum Professionals via Blended Learning. 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, 9th – 10th of November. ICERI2020 Proceedings, pp. 7176-7180, doi: 10.21125/iceri.2020.1536.

 

Β. Ενδεικτικά ερευνητικά έργα

1-11-1999 έως 31-10-2001. Συνεργάτης στο πρόγραμμα ‘TELNET: Teletraining in New Technologies’ του προγράμματος ‘CONNECT’ το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της ‘European Commission – DG Education And Culture’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κωδικό 1999 – 1718 / 001-001 INO-PROJECT.

1-9-2001 έως 30-9-2003. Επιστημονικό προσωπικό στο πρόγραμμα ‘Προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο’ που χρηματοδοτείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

1-4-2003 έως 31-8-2005 & 1-9-2006 έως 30-6-2008. Επιστημονικό προσωπικό στο πρόγραμμα ‘Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Τ.Ε.Ι. Πάτρας’ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.2: ‘Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας’, στο Υποέργο 5 ‘Αυτεπιστασία Τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας’, από το Ε.Π. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

1-10-2003 έως 31-8-2008. Επιστημονικό προσωπικό στο πρόγραμμα ‘Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου’ που εντάσσεται στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2 ‘Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας’, από το Ε.Π. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

1/2/2004 έως 31/12/2007. Επιστημονικό προσωπικό στο πρόγραμμα ‘ΓΝΩστικά ΣΥλλογιστικά Εργαλεία Στήριξης Αποφάσεων για τη Λογοθεραπεία (ΓΝΩΣΥ-Λ)’ (Υποέργο 7) του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Τίτλος Πράξης: ‘Αρχιμήδης: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Πάτρας’.

1-1-2011 έως 15-11-2015. Επιστημονικό προσωπικό στο ΠΕ5.1 ‘Αναπτυξιακές δράσεις του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του ΕΑΠ’ του Υποέργου 5 ‘Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ)’, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου/Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιου, του ΕΣΠΑ (2007-2013).

27-10-2011 έως 2-4-2012. Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου/πράξης ‘Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης ΤΕΙ Πάτρας’, στο πλαίσιο του ΕΠ ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’, του ΕΣΠΑ (2007-2013).

27-10-2011 έως 30-7-2014. Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου/πράξης ‘Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Πάτρας’, στο πλαίσιο του ΕΠ ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’, του ΕΣΠΑ (2007-2013).

17-2-2014 έως 11-9-2014. Αξιολογητής Προτάσεων (και Διαιτητής) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) στο ΠΕ2: Δημιουργία Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων – Βοηθημάτων, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων», του ΕΣΠΑ (2007-2013).

27-2-2015 έως 26-5-2015. Επιστημονικό προσωπικό στο ΠΕ4: ‘Επιμόρφωση Διδασκόντων ΕΑΠ’ του Υποέργου 4 ‘Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ)’, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου/Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιου, του ΕΣΠΑ (2007-2013).

1-4-2018 έως 31-10-2019. Επιστημονικό προσωπικό στο πρόγραμμα με τίτλο ‘Mu.SA – Museum Sector Alliance (575907-EPP-1-2016-1-EL-EPPKA2-SSA)’ του προγράμματος: Erasmus+, Key Action 2 (KA2): Cooperation for Innovation and the exchange of Good Practices που χρηματοδοτείται από την European Commission στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

10-7-2018 έως 31-8-2018. Επιστημονικό προσωπικό στο πρόγραμμα με τίτλο ‘MOOQ: Μassive Online Open Education Quality’ του προγράμματος: Erasmus+, Key Action 2 (KA2): Strategic Partnerships που χρηματοδοτείται από την European Commission στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

6-8-2018 έως 30-6-2019. Επιστημονικό προσωπικό στο πρόγραμμα με τίτλο ‘Water GHAims EuroCamp (GHAims)’ του προγράμματος: Erasmus+, Sport (Grant Agreement: 2017-3400/001-001) που χρηματοδοτείται από την European Commission στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

12-11-2019 έως 31-12-2020. Επιστημονικό προσωπικό στο πρόγραμμα με τίτλο ‘EUHerit – Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage’ (601073-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA)’ του προγράμματος: Erasmus+, Key Action 2 (KA2): Cooperation for Innovation and the exchange of Good Practices που χρηματοδοτείται από την European Commission στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

12-11-2019 έως 31-12-2020. Επιστημονικό προσωπικό στο πρόγραμμα με τίτλο ‘DevOps – DevOps competences for Smart Cities’ (575907-EEP-1-2016-1-EL-EPPKA2-SSA)’ του προγράμματος: Erasmus+, Key Action 2 (KA2): Cooperation for Innovation and the exchange of Good Practices που χρηματοδοτείται από την European Commission στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

1-1-2020 έως 31-5-2020. Επιστημονικό προσωπικό στο πρόγραμμα με τίτλο ‘BIBLIO – Boosting digital skills and competences for librarians in Europe’ (612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA)’ του προγράμματος: Erasmus+, Key Action 2 (KA2): Cooperation for Innovation and the exchange of Good Practices που χρηματοδοτείται από την European Commission στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.