Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Αριστογιάννης Γαρμπής

  1. Home
  2. Αριστογιάννης Γαρμπής
agarbis
Αριστογιάννης Γαρμπής

Ο Αριστογιάννης Σ. Γαρμπής είναι Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο Λειτουργικά Συστήματα και σχεδιασμός διαδραστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος, PhD in Applied Informatics από το London South Bank University του Λονδίνου, Master με τίτλο «MSc in Computing and Information Systems» από το University of Greenwich, του Λονδίνου και Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι Διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου “Επιστήμης Δεδομένων” (Data Science Laboratory – DataLab). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κυρίως αφορούν τις περιοχές: Information systems, Operating Systems, e-Learning, Internet Programming, Data Mining, educational data science για τα οποία έχει δημοσιεύσει αρκετές πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και Συνέδρια, ενώ έχει συγγράψει 3 βιβλία και ένα κεφάλαιο σε βιβλίο. Είναι Reviewer σε διεθνή Περιοδικά και Συνέδρια και Editor σε επιστημονικά βιβλία, ενώ το ερευνητικό του έργο αναγνωρίζεται από αρκετές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία.

Έχει εκπονήσει ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, συμμετέχει σε επιστημονικές επιτροπές Διδακτορικών διατριβών, σε επιτροπές για εκπόνηση πολιτιστικών / επιστημονικών δράσεων και σε Συλλόγους. Διαθέτει πολυετή Ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε Προπτυχιακό επίπεδο, σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του π. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), του π. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Πρόεδρος του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του π. ΤΕΙ Μεσολογγίου καθώς και Αντιπρόεδρος του π. ΤΕΙ Μεσολογγίου.