Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

30 Οκτωβρίου, 2023

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ”ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ”

Έγκριση αποτελεσμάτων Εντεταλμένου Διδάσκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022 στο γνωστικό αντικείμενο «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» για τη διδασκαλία του μαθήματος: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (με μερική απασχόληση)

Η Συνέλευση του Τμήματος στην συνεδρίαση στις 25-10-2023 αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του κ. Γεώργιου Κριμπά για τη διδασκαλία του ανωτέρω μαθήματος. Ορίζεται πενθήμερη προθεσμία ενστάσεων έως και τη Παρασκευή 3-11-2023, στο mail: deptsecr@upatras.gr