Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a
Προκηρύξεις – Προσκλήσεις
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ”ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ”

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ”ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ”

Έγκριση αποτελεσμάτων Εντεταλμένου Διδάσκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022 στο γνωστικό αντικείμενο «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» για τη διδασκαλία του μαθήματος: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (με μερική απασχόληση) Η...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Νέος Κύκλος Σπουδών ΠΜΣ “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Φoρολογικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών” (2023-24)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή 40 μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ...